بلیط چارتر پرواز خارجی

بلیط چارتر پرواز خارجی

Entries from 2018-03-22 to 1 day

سوار شدن به هواپیما بدون کارت ملی امکان پذیر نیست!

سوار شدن به هواپیما بدون کارت ملی امکان پذیر نیست و طبق اعلامیه های جدید امکان سوار شدن شدن به هواپیما بدون کارت ملی وجود ندارد و از پرواز مسافرانی که کارت شناسایی معتبر نداشته باشند جلوگیری می شود. نکته های بیشتری درباره سوار شدن به هواپی…